Outsorcing IT

OUTSORCING IT

Outsourcing jest to przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych. Do obszarów outsourcingu it proponowanych przez naszą firmę zaliczamy między innymi: